Onze streams werken op HTTP & HTTPS.
Ook in Google Chrome & Android werkt je stream!


April 2021, er is behoorlijke paniek ontstaan bij radio makers.
Buma Stemra legt een groot aantal radio programma het zwijgen op,
ze willen extra geld zien

Er is grote onrust bij radio DJ’s die vrijwillig een radio programma maken. Buma Stemra had een standpunt ingenomen dat programma’s die in een thuis studio worden opgenomen om vervolgens bij een lokale omroep en/of internet station of landelijke radio te worden uitgezonden extra te gaan belasten. Veel programma’s stopten. Door het nieuwe standpunt van Buma/Stemra moet er ook al rechten betaald worden over het programma door de maker. Er moet dus dubbel betaald gaan worden!

Peter de With van het programma Sandwich heeft zich vastgebeten in deze zaak aanhangig
gemaakt bij de Buma/Stemra en daar werd het verhaal bevestigd.

Diverse e-mails zijn verzonden aan de Buma/Stemra om het verhaal uit te leggen en te onderbouwen, echter zonder enig succes. Zolang het gemaakte programma op één radio station gebruikt wordt maakt men een uitzondering, draait het op meerdere stations dan mag het dus blijkbaar niet meer. En dat in een een tijdperk dat stations door geld & mensen gebrek juist worden gedwongen om samen te werken.

In hun ogen is het muziekdistributie en wordt de maker als distributeur bestempeld. Iets wat natuurlijk niet klopt, want wat maakt het uit of een programma door één of twee stations wordt uitgezonden.

Waarom het standpunt?
Helemaal onterecht is het standpunt van Buma/Stemra eigenlijk niet. Er is een wildgroei aan programma’s, en de verspreiding daarvan laat te wensen over. Programma’s die via openbare streams te beluisteren waren, programma’s gemist “gewoon” te downloaden via de website.

Een top 50 hitparade waar voor betaald moet worden maakte het helemaal bond en presteerde het zelfs om alle muziek tracks mee te leveren. Je snapt het inmiddels, allemaal een paar haltes te ver.

Was sandwich dan zo slecht geregeld?
Nee in tegenstelling. Sandwich had het juist goed geregeld en was alleen te downloaden via een user en password die alleen bij de omroepen bekend was die het uitzonden. Al die omroepen moesten de Buma/Stemra & Sena licentie afdragen anders mochten ze het niet uitzenden. Ok, kon men dan uitzending gemist beluisteren? Ja dat wel maar allen via een website van een aangesloten lokale omroep die daar ook de rechten voor betaald. Dus eigenlijk deed Sandwich alles erg netjes en zorgvuldig, en dan toch problemen met Buma/Stemra.

Daarmee wat het verhaal niet ten einde
De overkoepelende orgaan van lokale omroepen in Nederland de NLPO werd gecontact door een aantal lokale omroepen die een leuk programma zagen verdwijnen. Ook hun waren net als Peter de With het niet eens met deze gedachtegang,  er is vanuit hun kant volop contact gezocht met Buma/Stemra om een oplossing te vinden.

Op maandag 19 april 2021 kwam het hoge woord eruit, de Buma/Stemra belde Peter de With persoonlijk om persoonlijk excuses aan te bieden (dat zijn plus punten, had ook met een mailtje gekund). We hebben een standpunt ingenomen wat niet correct was.

Radiomakers mogen thuis een programma maken en dit via verschillende (internet) radiostations ten gehore brengen. Echter: de omroepen die het uitzenden dienen te zorgen voor afdracht Buma/Stemra en Sena rechten. Daarnaast moet het programma via een volledig afgesloten systeem bij de omroepen worden aangeleverd. Een publieke stream of een download link op een openbare website is niet toegestaan, immers hierbij kunnen ook mensen komen die geen Buma Stemra rechten afdragen waardoor het een soort podcast is geworden.